فلفل سبز اقتصادی (100گرم)

2,000 تومان

محصولات این دسته با کیفیت متوسط بوده و ممکن است با سایزهای غیرهمسان باشد. محصول خراب و کیفیت پایین به هیچ وجه نداریم. این محصول به صورت کیلویی (هر 100 گرم یک واحد) عرضه می شود.

مقایسه کنید
X