فلفل دلمه اقتصادی (100 گرم)

1,500 تومان

محصولات این دسته با کیفیت متوسط بوده و ممکن است با سایزهای غیرهمسان باشد. محصول خراب و کیفیت پایین به هیچ وجه نداریم. این محصول به صورت عددی (هر عدد حدود 100 گرم) عرضه می شود.

مقایسه کنید
X