خرمای مضافتی تازه دو ردیفه

39,900 تومان

این محصول بصورت بسته ای عرضه می شود.
وزن بسته حدود یک کیلو و هفتصد و پنجاه گرم به طور میانگین می باشد.

مقایسه کنید
X