توت فرنگی اقتصادی(250)

محصولات این دسته با کیفیت متوسط بوده و ممکن است با سایزهای غیرهمسان باشد. محصول خراب و کیفیت پایین به هیچ وجه نداریم. این محصول به صورت بسته ای عرضه می شود.

مقایسه کنید
X